Can Someone Please Hurry Up The Robot Takeover?

Geplaatst op: 13 november 2015 door Futurecheck (Marcel Bullinga) in Blog
Tags:, , , , , ,

20151119-edst15-120151119-edst15-220151119-edst15-3

Let’s create the teacher robot. An educational @FutureWatson by teachers

Geplaatst op: 6 november 2015 door Futurecheck (Marcel Bullinga) in Blog
Tags:, , ,

Right now, the @IBMWatson robot, one of the most advanced Artificial Intelligence initiatives, is storming the world, learning current knowledge and translating it into new health and financial services. This will, in time, disrupt jobs and markets. The way we learn is going to be transformed immensely, but right now, teachers around the world have no clue. I think they should start to take control over their own future, the future of learning, and not leave it to tech companies alone. The development of Artificial Intelligence is too important to let go.

We already have hopeful initiatives like @NaoRobot and the global @Xprize Learning, but it is not enough. We need local initiatives. Let’s develop a @FutureWatson teacher robot that is opensource and nonprofit – and is developed by local teachers. We can then feed @Futurewatson with all trends in health, education, food and finance.

@Futurewatson will benefit all children and adults needing to learn how to survive in a world where robots take over.

So, let’s start constructing this teacher robot. Have a coffee?

PS I talk about all of this in my presentation at the international design conference Edst15.nl  on 18 November 2015, titled: Can someone please hurry up the robot takeover? About stupid robots, robots with a consience and the ultimate teacher robot

PS I talked about it recently for a group of 1000 teachers. In the belly of the beast, so to speak. They didn’t attack me during my speech. One could interpret that as a good sign

PS You could check out my Shopping list for futureproof education as well, if you like

Laat belastingbetaler besteding bepalen – in: Trouw

Geplaatst op: 9 oktober 2015 door Futurecheck (Marcel Bullinga) in Blog
Tags:,

welkom-belastingdienstIn: Trouw 9 oktober 2015 (PDF)

Directe democratie naar Zwitsers model zit er in Nederland niet in, maar er zijn andere manieren om de burger weer een stem te geven, betoogt Marcel Bullinga.

Dar er een referendum komt over de Oekraïne lijkt goed nieuws. De initiatiefnemers, Burgercomité EU en Forum voor Democratie, hebben burgers een nieuwe stem gegeven. Helaas is het een nutteloze stem.

Allereerst zullen veel mensen afhaken vanwege de onbegrijpelijke beslissing van de initiatiefnemers om met een treiterwebsite samen te werken. Het is strijdig met het doel om een fatsoenlijke, democratische discussie te voeren.

Tweede probleem is dat de overheid eist dat het referendum via papier plaatsvindt, wat tientallen miljoenen per keer kost. Dat maakt het middel onbruikbaar. Laat die frustrerende eis vallen, doe het volledig digitaal, maak er een appje van – goedkoop dus – en er ontstaan enorm veel nieuwe en snelle mogelijkheden voor burgerinvloed.

Niet bindend

Maar dan nog blijft het grootste probleem bestaan: het referendum is niet bindend. De politiek zal het resultaat dus ongezien terzijde schuiven, net zoals in 2005 gebeurde met de massale afwijzing van de Europese Grondwet. De EU nam vervolgens ongestoord de beslissingsbevoegdheid van nationale parlementen op belangrijke terreinen over.

Burgers staan aan de zijlijn, en dat is het werkelijke probleem. De vertegenwoordigende democratie is aan het eind van haar latijn. Een stem op een politieke partij is net homeopathie; zo verdund dat het resultaat onmeetbaar is. Beleid kunnen we niet langer overlaten aan politici.

Zwitsers zijn natuurlijk wereldberoemd geworden met hun directe democratie. Als enige land ter wereld – en het ziet ernaar uit dat dat zo blijft. Er zijn echter twee andere vormen die passen in de trend van de digitale Doe Het Zelf burger en daarom in de toekomst belangrijk kunnen worden: de burgerbegroting en het belastingstemmen.

De burgerbegroting is ontstaan in een Braziliaanse stad uit weerzin tegen corruptie en is daarna uitgegroeid tot volwaardig burgermiddel waaraan duizenden mensen meedoen. Burgers draaien zelf de stadsbegroting in elkaar en bieden die aan de gemeenteraad aan. Doel is diensten te organiseren en lokale oplossingen te bedenken binnen een bestaand budget. Dat gaat gepaard met veel gesprekken, stadsdebatten, online debatten en keuzemomenten. Een burgerbegroting bestaat al in duizenden steden over de hele wereld, in Duitsland een paar honderd, waaronder Berlijn. Niet in Nederland en België.

Financiële zeggenschap

Belastingstemmen gaat verder; dat draait om directe financiële invloed van burgers. In de ingezonden brieven rubriek noemt een mevrouw het al: zij wil extra belasting wil betalen voor de opvang van vluchtelingen. Prima – mits haar buurman voor het tegengestelde kan kiezen. Belastingstemmen betekent een switch van stemmen op argumenten en politieke partijen naar stemmen over belastinggeld. Stemmen met je voeten. Kruis op de digitale belastingaangifte aan waar uw belastinggeld wel en niet naartoe mag. Zo krijg je zeggenschap over de brandende financiële keuzes van deze tijd. De 74,6 miljard voor de zorg, 25 miljard voor Griekenland, 1 miljard voor massa-immigratie, 40.000 bonus voor de koning. Het belastinggeld dat we jaarlijks schenken is ons cadeau aan de gemeenschap. Wij hebben het recht zelf te bepalen wat er met dat cadeau gedaan wordt.

Op Google levert belastingstemmen nog nauwelijks hits op en het zal stuiten op een Brussels veto, maar op lokaal niveau zie ik grote kansen voor deze digitale innovatie. Waarschijnlijk in dezelfde steden waar de burgerbegroting aanslaat. Wordt het Berlijn of Amsterdam?

Futurist en auteur van ‘Spinnen in het digitale web’ (1993) en ‘2025 in 100 voorspellingen’ (2012). Tevens organisator van het eerste debat via Internet in 1993 “Besliswijzer”

 

Universal dashboard for privacy – in A list Apart magazine

Geplaatst op: 22 september 2015 door Futurecheck (Marcel Bullinga) in Blog
Tags:, ,

One-line interview with me about privacy by Alexandra Schmidt Privacy is UX in A List Apart magazine: “Futurist Marcel Bullinga told me about an idea for a universal dashboard that would allow users to control their privacy across the internet”. Interested in more details? See my book Welcome to the Future Cloud – 10 Media Predictions

Nordhaus’ summary of the future…

Words of the Future - Unveil the word to come

And my summary of the future…

Is Singularity near, asks William D. Nordhaus, economist at Yale Uiversity, and does it lead to economic growth? His answer is: no. I say: yes, SIngularity is near, but indeed, it does not lead to economic growth – as we define that now in terms of GDP.

Singularity is a gross word that I never use in public. I rather talk about the rise of a global brain: embedded intelligence in everything around and inside us. Think robots and other thugs. Since the future is my core business, I read Nordhaus’ essay with greed. Sadly, I did not understand a single bit of it. So I decided to comment on Nordhaus’ conclusions in the infographic to the left. And still didn’t really get it.

Either I am stupid or traditional economic theory fails to understand the changes at hand. I will try to bridge the gap, folks!

My comments on Nordhaus

1. The increassing decline of capital goods This has been going on for centuries and will accelerate in the next decade. Products and services get smaller, cheaper and of higher quality, thus making it easier to start business and to acquire services. The future is cheap and will make us millionaires in terms of buying power – as we are millionaires now compared to our 1980 buying power. So this connects to the next point:

2. Rising wage growth There has been a giant rise in buying power around the globe in the past few decades, and this will accelerate in the near future.

3. Rising share of capital True. Human labor is getting undervalued if and when robots do the same things humans do in a better, faster and cheaper way.

4. Rising share of information capital That is the essence of the global brain, but it is not happening in 100 years from no, as Nordhaus says, but it has been happening already in the past few decades.  Same goes for productivity growth.

My forecast: the economic consequences of “Singularity”

1. Many professions will disappear in the next 10 – 15 years and many new professions will arise. Much recent scientific research shows it, but we don’t know the net result after all. It will render many employees and professionals either obsolete or turn them into superprofessionals. Superprofessionals laugh at the future and use the new tools of the global brain to enhance their productivity. Deskilling is the adjacent trend: we need to learn less and are capable of doing more.

2. Many government institutions and companies are 19th Century in both organisational and ownerhsip structure, and will disappear as well. Many current organizations resemble Kodak: with expensive buildings, employing many people and resources, and achieving only modest results. Compare that to the new exponential organisation, platforms that resemble Instagram: with a small amount of people and minimum of resources reaching maximum, global result.

3. The global brain is linked to other major trends: sustainability (3Dprinting will make it happen at last); the disastrous effects of the current creation of  money by banks and the rise of local currencies; and the Do It Yourself movement. Superprofessionals and their communities can and will take things in their own cooperative hands, thus reducing the need for 19th century government organizations.

4. Sad points. The global brain will also increase monopolist power of hitech companies over us. Platforms like Uber make investors rich and the users rather poor – untill the cab drivers start owning Uber. That is the real sharing economy. It wil also lead to the jobless growth everyone talks about. Unfortunately, this strengthens Piketty’s global income inequality between the extremely rich and the regular middle class. It also fuels the  discussion about a basic income. A bad solution for the problem, since it means the neighbours will have to pay for your debts. It will also grossly increase government power over citizens.

My conclusion

The global brain does indeed not lead to economic growth as we measure it now. There, Nordhaus is right. But consider the fact that GDP is an absurd measure of wellbeing and happiness. More prisons and more energy consumption mean a higher GDP – how absurd is that? Whereas the global brain gives us the tools to produce our own energy and our own healtcare,  It lessens our dependece on Moslim and Russian dictators for energy. In short, it empowers citizens. How is that for economy?

PS immortiality is nonsense

Marcel Bullinga is a futurist who gives keynotes about the future – the bold and the beautiful. He signed the petition for ethical AI, contributed to various global surveys about the future of work and education, and wrote a book called Welcome to the Future Cloud – 20205 in 100 Predictions. See this interview with Singularity Hub University. Currently, Marel is involved in study by Dutch Ministry of Inner Affairs about future government

Oplossing ligt bij Blockchain, niet bij bitcoin – in: Finance Innovation Magazine – 9 september 2015

De werkelijke revolutie achter Bitcoin is niet de muntsoort (dat is een piramidespel) maar de vertrouwensrevolutie die mogelijk wordt door de achterliggende technologie Blockchain. Dat leidt tot een transformatie van de financiële wereld en een Uber overheid.

Maak je werk 2.0! Focus op de arbeidsmarkt van de toekomst – in LOI magazine

Geplaatst op: 7 september 2015 door Futurecheck (Marcel Bullinga) in Blog
Tags:, , ,

Banen van de ToekomstMaak je werk 2.0! Focus op de arbeidsmarkt van de toekomst – in LOI magazine – in LOI magazine september 2015 (PDF)

We ontkomen er niet aan: over een jaar of twintig zijn robots niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.  Dat betekent dat er in de toekomst banen sneuvelen. Tegelijkertijd bieden de nieuwe ontwikkelingen kansen op de arbeidsmarkt. Een interview met futurist Marcel Bullinga van Futurecheck.

Hieronder een paar Beroepen van de Toekomst:

Futureproof Docent

Traditioneel onderwijs duurt lang en is duur. De markt voor nieuwe onderwijsaanbieders explodeert. We gaan naar gepersonaliseerd leren op maat, overal en altijd. Voorbeeld: onderwijs voor hoogbegaafde VMBO-ers met autisme. Werken en leren raken vervlochten en duren een leven lang.

Robotcoach

Het toenemende gebruik van robots vraagt op termijn om een robotcoach, die zich met name richt op het psychologische aspect van werken in een gerobotiseerde omgeving. Zo kan de robotcoach gemengde werkomgevingen – met mensen en robots – in goede banen leiden. Dat is met name belangrijk om de acceptatie van werken met robots te vergroten.

Zonneboer

We gooien in de EU jaarlijks 200 miljard euro weg aan import van energie. Daarmee financieren we islamitische dictaturen en gastsaren, die het Westen stukje bij beetje opkopen met oliegeld. Nu interesseert dat helemaal niemand, maar misschien wel het feit dat we hierdoor langzaam maar zeker structureel verarmen. Elke stap in de richting van Doe Het Zelf energie – word je eigen energieleverancier met lokale en duurzame energiebronnen – draagt bij aan het behoud van onze welvaart.

Mediacoach

De mediacoach kent alle ins en outs van de virtuele wereld en biedt oplossingen voor bedreigingen als cyberpesten en beeldschermverslaving. Hij of zij kan ook een brug vormen tussen boekhandel, bibliotheek, school, Fablab en theater – een mooi voorbeeld van in elkaar schuivende werkvelden. Een afgeleide hiervan is de stiltecoach, die mensen kan leren om een balans te vinden tussen online en offline zijn.

Social gamer

Werken en leren raken vervlochten en duren een leven lang. Steeds vaker zijn sociale games de manier bij uitstek om bekend te raken met nieuwe werkomgevingen en nieuwe leer- en trainingsdoelen. Andere vormen duren te lang en zijn te duur. Serious games zijn booming business, en de ontwikkelaars hebben volop werk. Breng het onderwijs op de werkvloer en maak het futureproof.

Talentversneller

Of, in iets andere bewoordingen, de trendprofessional. Iemand die de talenten van de mensen in zijn omgeving weet te benutten en op weet te krikken. Iemand die de trends van de buitenwereld kent en weet toe te passen op het eigen werkveld. Iemand die vooroploopt en waar steeds meer mensen achter aan lopen.

Nano timmerman

Een belangrijke ontwikkeling is de terugkeer van oude ambachten, maar dan in een eigentijds jasje. De nano timmerman gebruikt 3D-printers en robots om meubels op maat te maken van hoge kwaliteit tegen lage kosten. Van “gewone” professional wordt hij een soort superprofessional. Terug naar de jaren ’50, maar dan hightech.

Trust Organizer / Doe Het Zelf intermediair

Veel van onze instituten zijn over hun uiterste houdbaarheidsdatum heen. Onzeker pensioen, onbetrouwbare overheid en exploderende zorgkosten. Plus de explosie van technologieën die onze industrie op de kop gooien, de traditionele werkplek en de aloude winkel ondermijnen. Dat vraagt om nieuwe vormen van vertrouwen. In kleinere, lokale, zelforganiserende communities en coöperaties zoals het broodfonds en het werknemersbedrijf. De Trust Organizer is een professional die dit soort initiatieven opstart of begeleidt. Zij breken door omdat er minder drempels zijn om te leren, te werken en te ondernemen. De toekomst is behoorlijk goedkoop en makkelijk.

Guldenbankier

Staat symbool voor de opkomst van alternatief geld. Niet de dollar of de Euro, maar de Totnes Pound, de WIR-munt en de Dam (van Rotterdam) vormen de smeermiddelen van de economie. Alternatieve munten zijn niet vergiftigd met de speculatie- en schuldenlast van de oude (maar nog zeer krachtige) munten en schragen de lokale economie. Geeft de doorsnee burger en ondernemer weer wat van de controle terug, die wij uit handen hebben gegeven aan een oncontroleerbare EU. De Bitcoin is als munteenheid waarschijnlijk een piramidespel, maar de onderliggend technologie (Blockchain) is wel nuttig; het kan een vertrouwensrevolutie betekenen, omdat we regels in software (en daarmee in huizen, auto’s, robots en apparaten) kunnen inbakken. Dat levert intelligente waardepapieren op. Dat voorkomt fraude, maakt handhaving door de overheid veel efficienter, legt handhaving in de handen van de burger zelf en maakt ons zo minder afhankelijk van dure en weinig effectieve overheidsorganisaties.