20150701-finance-innovation-juni-2015-int-marcel-bullinga-lamb-smeuldersPDF artikel

Contactloos betalen, robo-advisors en de bitcoin – aan innovaties in de financiële wereld lijkt er in elk geval geen gebrek. Gaan ze de financiële wereld echt veranderen? We spreken deskundigen en trendwatchers Richard Lamb, Marcel Bullinga en Ruud Smeulders over de ontwikkelingen op het gebied van financiële innovaties.

Een van de ontwikkelingen die al langer tot de verbeelding spreekt, is de opkomst van de bitcoin. “Er wordt niet zo vaak een vraaggestuurde innovatie gelanceerd”, vertelt trendwatcher Richard Lamb, werkzaam bij bureau TrendWatcher.com. “De bitcoin maakt betalingssystemen betrouwbaarder en veiliger, omdat het geld ‘slimmer wordt’ en het de historie van het geld zichtbaar maakt. Dit systeem heeft zich bewezen en maakt de centrale bank overbodig”, vertelt Lamb vol enthousiasme. Trendwatcher en futurist Marcel Bullinga juicht de transparantie van de bitcoin eveneens toe. “Op dit moment is de financiële wereld net de Titanic; er gebeurt zoveel buiten ons zicht. Al die fraudegevallen zouden niet gebeuren als het systeem helder en transparant is. Dat is dan ondenkbaar.”

Kleine innovaties versus systeemveranderingen

Een rondgang langs de verschillende deskundigen  leert dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen  de veranderingen binnen het financiële systeem  en de innovaties die dit systeem gaan veranderen – of zelfs omverwerpen. Lamb over het eerste soort  innovatie: “Het is heel praktisch dat je contactloos  kan betalen. Maar nu nieuwe systemen elkaar snel  opvolgen, de chipknip verleden tijd is geworden en  het pasje dankzij onder meer iDeal en betalingsapps  langzaam uit beeld verdwijnt, missen banken dat contactmoment met de klant. Ze moeten dus op  zoek naar nieuwe contactmomenten. De consument  heeft daarbij ook weer behoefte aan offline advies  en contact. Bovenal is hij zich bewust dat die meerwaarde ook wat mag kosten”, aldus Richard Lamb.

Bullinga lacht echter om dergelijke ontwikkelingen. “Innovaties als contactloos betalen stellen niets voor.  De belangrijkste innovaties vinden plaats buiten de  financiële sector. Uiteindelijk gaan we naar een ander,  transparanter financieel systeem toe. Niet #ikstapovervanbank  maar #ikstapovervanfinancieelsysteem.  Geld gaat terug naar de bron en is niet langer een middel om te speculeren, maar om handel mogelijk te maken. We krijgen globaal uitwisselbare lokale munten – waarmee je in delen van Italië trouwens al belasting kunt betalen – en we gaan diensten ruilen. Daar  komen geen euro’s meer aan te pas, wel TradeQoins.  De bitcoin als munt is louter een piramidespel, maar  de bitcoin als technologie gaat denk ik ook wel een  rol spelen in het slim en transparant maken van geld.”

Is er nog wel een bank van morgen?

Het is belangrijk dat consumenten vertrouwen in banken hebben, zo geeft Lamb aan. “En dat vertrouwen van de consument weten ze maar niet te winnen.” Hij refereert aan het “geklungel met het omcijferen van het IBAN-nummer” en de controversie rondom de bonussen. “Daardoor kregen buitenstaanders het idee dat banken hun verantwoordelijkheid niet namen. Het wordt voor de financiële wereld steeds belangrijker om hun publieke taak niet uit het oog te verliezen. Dat kunnen ze doen door geld weer visueel te maken. Je schuift zo euro’s tussen potjes, overziet wat er met je geld gebeurt en hebt meer inzicht in je financiën. Maar ook door producten te ontwikkelen waar de klant wat aan heeft en die niet alleen maar winst voor de bank betekenen.”

Robotisering en werkgelegenheid

Ruud Smeulders, eigenaar van BrilliantBrains (actief op het gebied van toekomstverkenningen en innovatiemanagement), erkent deze maatschappelijke processen en verwacht daarbij dat de rol van banken zal afnemen. “Denk aan peer-to-peer funding, dit jaar al goed voor zeven miljard euro in Europa. Daaraan merk je dat banken terrein verliezen. En als je beseft dat meer dan 98 procent van alle financiële apps niet door banken wordt ontwikkeld, dan weet je dat ze echt de boot aan het missen zijn.” De werkgelegenheid neemt volgens Smeulders ook af. In de gehele financiële sector. “Er zijn al veel processen in de hele maatschappij geautomatiseerd en dat proces gaat steeds sneller.”

Bullinga vraagt zich af waarom men in de toekomst nog gebruik zou maken van een dure menselijke adviseur. “Je weet niet wiens belang die dient en dan kan er ruimte ontstaan voor wantoestanden zoals woekerpolissen. Daarvoor in de plaats komt een anti-fraude app, die voor mij banken-verzekeringsproducten controleert en de woeker-polissen eruit gooit.” Maar het gaat breder dan dat. Denk aan de robo-advisor die op basis van calculaties en algoritmes een beleggingsportefeuille op maat samenstelt. Ook het afsluiten van een hypotheek gaat steeds meer digitaal en online. En binnen de verzekeringsbranche kennen we natuurlijk tools om bijvoorbeeld e-health en zelfzorg te stimuleren. Monitoren op afstand, de consument bepaalde verrichtingen zelf laten doen: dergelijke ontwikkelingen nestelen zich in steeds meer sectoren. Bullinga: “De macht verschuift van intermediair naar de burger. Al zijn er wel nieuwe partijen voor nodig, buiten de bankensector, die in die onafhankelijkheid een businessmodel zien.”

Nederland in internationaal perspectief

Tot slot: hoe doet Nederland het, als we haar langs een internationale meetlat leggen? “We moeten niet denken dat we koploper zijn”, houdt Ruud Smeulders ons voor. “Op het gebied van mobiel betalen lopen we bijvoorbeeld achter – zelfs op Afrika, waar je ziet dat mobiel bankieren al zo’n tien tot vijftien jaar bestaat.” Lamb: “Het is niet voor niets zo dat er in Nederland meerdere bitcoin-platforms zijn die tevens op een bankvergunning mogen rekenen. Onze grootbanken waren al vroeg internationaal actief. Aan de andere kant is er ook de wet van de remmende voorsprong; we hebben nog steeds dezelfde ICT-systemen als vijftien jaar geleden. Daarom is een betaling tussen twee rekeningen bij één bank soms nog tijdrovend. Die vertraging brengt risico’s met zich mee: ondernemers denken bijvoorbeeld op tijd hun btw af te dragen, maar door een vertraging in het betalingsverkeer blijken ze daarmee te laat te zijn.” Overigens kondigden de banken eind mei aan dat in uiterlijk 2019 realtime betalingsverkeer mogelijk is. Nog even geduld dus.

20150520-managementsupport-magazine-toekomst-werk-bullingaSamen Sterk. Robot versus Assistant – interview met futurist Marcel Bullinga in Management Support magazine mei 2015.
Zijn robots de managementassistent 2.0? Wat kun je doen om je plaats naast hen te behouden? En welke rol vervult de Virtual Assistant hierin? Een toekomstschets. Schenken robots ook koffie?

Steeds meer werkzaamheden worden uitbesteed. Daarnaast volgen de technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller op, waardoor het ernaar uitziet dat robots binnen niet al te lange tijd onze taken kunnen vervullen. Reden genoeg om je af te vragen of de functie van management assistent zoals we die kennen nog wel bestaat over tien, vijftien jaar. Futurist en trendwatcher Marcel Bullinga weet alles over robots. “En dan moet je het begrip robot ruim zien: het zijn alle apparaten met een zekere mate van intelligentie, zoals 3D-printers, slimme auto’s, slimme huizen. Ik noem dat het globale brein. Uit onderzoek van Oxford University blijkt dat door de opkomst hiervan 47 procent van de banen binnen tien à vijftien jaar verdwijnt.” Om dat voor te zijn stelt Bullinga dat secretaresses hun taken goed onder de loep moeten nemen. “Bepaal welke taken door robots en apps zullen worden uitgevoerd. Denk aan handtekeningen ophalen, agendabeheer, vliegreizen boeken et cetera. Wat overblijft is de essentie van het secretaressevak in de toekomst, een future proof-beroep, dat niet verder valt weg te automatiseren.”

Superprofessional

Professionals staan dus voor de keuze: of temporeel doorgaan in een eindige baan, of een zogenaamde superprofessional worden die het globale brein inzet ten behoeve van zijn arbeidsinzet en -productiviteit. Marcel Bullinga: “Als managementassistent betekent dat, dat je alle routinematige zaken uit je vak stript. Bepaal welke taken verdwijnen, welke er overblijven en hoe je daarmee je waarde kunt verhogen. Zodat je die superprofessional wordt, die alles doet wat een robot niet kan: inspireren, communiceren, leidinggeven, nieuwe ideeën verzinnen. De creatieve kant van het beroep. Als je het goed aanpakt, vormen de huidige ontwikkelingen een kans, maar je moet wel aan de slag. Er zullen minder secretaresses komen, maar die zullen productiever zijn.”

Leren zwemmen

‘Als je wilt bijblijven, moet je leren zwemmen in de zee’

Marcel Bullinga voorziet tot slot als hieruit voortvloeiende ontwikkeling dat menselijke VA’s robot-VA’s gaan inzetten voor de uitvoering van taken als het regelen van een zakentrip. “Dat staat nu in de kinderschoenen, omdat het technisch nog niet slim geregeld is, maar in de toekomst krijg je de beschikking over een zee van tools en appjes. Als je wilt bijblijven, moet je leren zwemmen in die zee.”

3 tips om een superprofessional te worden door Marcel Bullinga

1. Bedenk nieuwe namen: secretaresse dekt de lading niet meer. Als het kantoor verdwijnt, ben jij dan nog een “office” manager?
2. Word een specialist. Ga ervan uit dat je zzp’er bent en doe aan personal branding.
3. Bedenk dat je baas óók een superprofessional wordt. Waarvoor heeft hij jou dan nog nodig? Misschien als sparringpartner of mental coach in plaats van als assistent…

Op 1 oktober spreekt Marcel Bullinga tijdens een congres voor secretaressen en managers. Hier kan ook worden kennisgemaakt met gadgets. 

‘De Virtual Assistant doet alles, behalve koffie voor je inschenken’

Marianne Smits, deskundige en trainer op het gebied van vernieuwing van het secretariële proces, kan zich helemaal vinden in Bullinga’s opsomming van wat zij noemt ‘21st century skills’. “Samenwerken, een netwerker en teamspeler zijn, communiceren, over sociaal-culturele vaardigheden en probleemoplossend vermogen beschikken, creativiteit, allemaal zaken die een robot nooit kan overnemen. Big data-gegevens analyseren wordt makkelijker dankzij computers en robots, maar creativiteit en kritisch vermogen, zie ik een robot niet snel krijgen.”
Linking pin
Om als managementassistent future proof te worden, moet je volgens Marianne Smits eerst goed nadenken over wat je wilt met je vak. “De managementassistent wordt iemand die sterk is in het leggen van verbindingen tussen personen in en buiten organisaties, met kennis van de inhoud én data – een soort extern geheugen – die weet waar informatie snel te vinden is en in welke vorm die het best kan worden aangeleverd. Dan kun je de verbindings-officer zijn die weet waar alle werknemers zijn, waaraan zij behoefte hebben, en dat ook
tijdig aan iedereen aanlevert. De linking pin.” De technische ontwikkelingen zorgen er volgens Smits bovendien voor dat ook de fysieke rol van de managementassistent zal veranderen. “Neem de opkomst van de hybride medewerker en de tendens naar decentralisatie. Daaraan moet de manager wennen: die vindt het fijn als de secretaresse op brulafstand zit. Terwijl veel taken tegenwoordig plaatsonafhankelijk kunnen worden uitgevoerd.”

3 tips voor het inschakelen van een VA door Marloes van Wingerden:

1. Stel vooraf een wensenlijst samen.
2. Vertrouw erop dat de VA het werk op een zo goed mogelijke manier uitvoert. Lastig? Dan kun je beter iemand op kantoor inhuren.
3. Bepaal vooraf welke taken je uitbesteedt. Kantoorartikelen kun je beter laten bestellen door iemand die zicht heeft op wat er nodig is.

Virtual Assistant
Het hybride model kan worden toegepast bij grotere bedrijven, waar sprake is van locatiegebonden taken. Het secretariaatsteam roostert kantoor- en thuiswerk zelf in en zorgt ervoor dat er altijd voldoende bezetting op kantoor is. Voordeel: doordat je niet langer aan vaste tijden vastzit, wordt je beschikbaarheid en bereikbaarheid als bedrijf veel groter. Voor dergelijke managementondersteuning in de flexibele
schil kan ook een VA worden ingehuurd, een Virtual Assistant. Oprichter van Moneypenny Marianne Sturman zag in 2000 al een niche in het verhuren van VA’s. Zoals op de site te lezen staat: Je krijgt er een rechterhand en een linkerhersenhelft bij. De VA is dan ook van alle markten thuis: post beantwoorden, de boekhouding bijhouden, klanten bellen. Maar ook reizen boeken, restaurants reserveren, een tandartsafspraak maken. Sturman, samenvattend: “De Virtual Assistant doet eigenlijk alles, behalve koffie voor je inschenken. Groot
voordeel is dat ze niet wordt afgeleid op kantoor. Ze heeft geen last van vergaderingen en koffieautomaatgeleuter, maar
werkt effectief de uren die ze werkt. Bovendien kennen kleine kantoren veel overcapaciteit. Als je maar tien uur per week
iemand nodig hebt, kun je met een VA de inzet matchen met jouw behoefte.”

Do it’s
Sturman merkt dat met name het MKB de VA omarmt. “De Virtual Assistant, zoals die bedoeld is, de persoonlijke
assistent die verschillende taken voor je verricht, werkt met name voor het MKB. Aan de grotere organisaties voor wie we werken, zoals een internationaal taxatiebureau en de Tweede Kamer, verhuren we vooral mensen met een specifiek kennisgebied.” Toch beginnen ook grotere bedrijven mondjesmaat de voordelen van de VA in te zien. “Zo houdt een VA voor ATG in Noordwijk vanuit huis de agenda’s van de twee directeuren bij. Het vraagt wel wat van de manager. Die moet goed kunnen aansturen, heldere afspraken maken, het opdrachtgeverschap duidelijk invullen.” Moneypenny is continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. Momenteel een ‘werkbak’ waarin bedrijven losse taken bij een VA kunnen neerleggen. Marianne Sturman: “Dat noemen we Do it’s. Denk aan het reserveren van een restaurant, een internetsearch, een mail-template aanmaken.”

Communiceren en vertrouwen
Ook veel zzp’ers vestigen zich als Virtual Assistant. Zoals Marloes van Wingerden van assistanceatdistance.com. “Sinds
2009 verleen ik MKB-bedrijven en zzp’ers administratieve en secretariële ondersteuning. Doordat ik het werk zelf kan indelen en niet op specifieke tijdstippen nodig ben, kan ik verschillende opdrachtgevers helpen met administratieve zaken, maar ook met uitzoekwerkzaamheden, social media en data entry. Als criterium van wat ze uitbesteden, raad ik klanten aan werkzaamheden te kiezen die ze niet leuk vinden of die geen inkomsten genereren.” Het MKB-bedrijf waarvoor Van Wingerden momenteel werkzaam is, had in de beginperiode geen fulltime ondersteuning nodig. “Het was dus logisch om online assistentie in te huren. Nu ze groter zijn, hebben
ze een officemanager op kantoor en ben ik de VA van de directeur.” Haar klanten, ook de nieuwe, kennen het begrip
inmiddels. “Ze weten wat het inhoudt, zijn er comfortabeler mee. Ik zie langzamerhand dat mensen het normaler gaan
vinden.” Blijft uiteraard zaak om elkaar aan het begin van een samenwerkingsverband goed te leren kennen. “Als we
starten, komen we vaak bij elkaar, zodat klanten weten dat ze me kunnen vertrouwen en ik het bedrijf leer kennen. Het is
belangrijk dat klanten van tevoren weten waar ze aan toe zijn, we goed met elkaar kunnen communiceren en er vertrouwen is. Als VA zit je immers niet bij iemand op kantoor.” De meeste VA’s hebben hun eigen specialisme: communicatie, secretarieel, marketing. “Doordat je als zzp’er je eigen vakgebied hebt, gebeurt het ook dat je met meerdere VA’s voor één bedrijf werkt,” vertelt Marloes van Wingerden. “Je vult elkaar aan en hebt contact met elkaar. Dankzij de moderne technieken gaat dat steeds makkelijker. Via een voor iedereen toegankelijk online managementsysteem zie je hoe de taken ervoor staan en waarmee de anderen bezig zijn. En in Dropbox kun je samenwerken in documenten. Ideaal.”

Gadgets

Eigenaar van Share Office Support Angélique Piternella weet welke gadgets ervoor zorgen dat de professional van de toekomst werkzaamheden makkelijker kan uitvoeren:

* Tablets om papierloos te kunnen werken
* Vergaderapp met een koppeling naar Outlook
* Smartpen met een koppeling naar Onenote
* Pen waarmee je digitaal kunt snellezen
* Schoudertas met een powerbank (om je smartphone en tablet onderweg op te laden)

Sociale robots maken fiks deel overheid overbodig – in: Trouw

Geplaatst op: 27 april 2015 door Futurecheck (Marcel Bullinga) in Blog
Tags:, ,
reuters-overheidsrobot

De Uber-overheid: Broodfonds of Werknemersbedrijf in plaats van UWV of ABP.

“Sociale robots maken fiks deel overheid overbodig” – in: Trouw 27 april 2015 (PDF)
N.a.v. slotpresentatie Marcel Bullinga op congres Binnenlands Bestuur 22 april 2015 Uber-ambtenaar &  Overheidsrobot plus artikel Binnenlands Bestuur Op naar de Uber-gemeente

De opmars van robots gaat veel banen overtollig maken, voorspelt Marcel Bullinga. We gaan naar een economie van ‘krachtige leken’, die met robots een boel zelf kunnen.

Er zit een verrassende kant aan robots die tot nu toe niet aan bod is gekomen in de Nederlandse discussie erover (onder anderen Bas ter Weel, Trouw, 17 april). Robots worden namelijk sociaal. Ze gaan werk doen dat nooit gedaan werd, en zullen een flink deel van de overheid overbodig maken. Wat is een robot? We hebben al van alles, van de simpele strandschoonmaakrobot tot de kerncentraleonderzoekrobot en de bejaardenknuffelrobot. De robot met de persoonlijkheid van uw dode moeder zit eraan te komen.

Interessanter zijn de robots die zich vermommen: uw huis, uw auto, de rolstoel, alles om u heen. Die gaan fungeren als een soort beschermengel. Daarnaast doen robots werk waarvoor geen mensenhanden beschikbaar zijn. Hulpjes die van een gewone professional een superprofessional maken. Zoals de verpleegkundige die alle namen en medicaties van dertig demente bejaarden niet uit zijn hoofd hoeft te leren, maar die ze in zijn Google Glass paraat heeft, en die een zwerm van sociale til- en liftrobots rond commandeert.

Robots zijn net als 3D-printers, drones en apps deel van het mondiale superbrein dat zich ontwikkelt. Dat superbrein gaat de komende tien à vijftien jaar veel beroepen overbodig maken. Onderzoek van Oxford University uit 2013 komt uit op 47 procent, maar sommige beroepen die Oxford redelijk veilig acht, zitten mijns inziens wel degelijk in de gevarenzone, zoals brandweerman (gevarenrobot), make-upartist (slimme rolstoel), journalist (zelfschrijvende software), advocaat (doe-het-zelf-mediation). Of worden het bij deze beroepen ook hulpjes in plaats van vervangers? Ieders uitdaging: zoek taken die toekomstbestendig zijn.

Daarnaast zijn er parasitaire beroepen waarvan het fantastisch is dat ze verdwijnen, zoals fiscalist, boekhouder of subsidiemakelaar voor elektrische auto’s. Parasitair omdat ze bestaan bij de gratie van de regelchaos die de overheid heeft gecreëerd.

Belang

We hebben meer baat bij een onafhankelijke financiële app, die voor een tientje per maand signaleert dat je een woekerpolis krijgt aangeboden (en je adviseert deze te weigeren), dan een menselijke financieel planner à 125 euro per uur, van wie je niet weet wiens belang hij dient.

Dat is de essentie van wat ik noem de Uber-overheid: de overheid die gemeenschapsbelangen overlaat aan burgers en professionals zelf, met zelfregulerende systemen. De oude, dure instituties hebben hun nut uitgediend. Een Broodfonds of Werknemersbedrijf in plaats van UWV of ABP. Voor handhaving gebruiken we doe-het-zelf-systemen als Uber, waar reviews de plaats innemen van gebrekkige overheidscontrole achteraf. Dat aan de firma Uber onfrisse zaken kleven, doet aan het model niets af.

Terug naar de verdwijnende beroepen. Als we voor het gemak die 47 procent aanhouden, wordt dat deel van alle (beroeps)opleidingen dan overbodig? Het verdwijnen van vaardigheden is een veronachtzaamde trend. Overheid en onderwijs zijn er blind voor. Minister Bussemaker (onderwijs) geeft miljoenen uit om de steenkoolmijnen open te houden: ze stopt geld in opleidingen voor beroepen die gedoemd zijn te verdwijnen, zoals de pianotechnicus (piano wordt zelfstemmend) en de orthopedisch technicus (schoenen worden op maat ge-3D-print). Een Pavlov-reactie, als een hamster die alleen sneller kan rennen in de kooi die hij kent.

We gaan van een economie van professionals naar eentje van zeer krachtige leken, die enorm veel zelf kunnen. Met behulp van, inderdaad, robots en ander tuig.

Marcel Bullinga Futuroloog en auteur van ‘2025 in 100 voorspellingen’

2015-04-22 12.49.14“Op naar de Uber-gemeente. Oude en nieuwe voorspellingen over de overheid” – in: Binnenlands Bestuur 24 april 2015. PDF 1 + PDF 2 (roteer de PDF’s in de browser a.u.b.) of de ingekorte online versie
N.a.v. de slotpresentatie door Marcel Bullinga op congres Binnenlands Bestuur: Uber-ambtenaar &  Overheidsrobot plus artikel in Trouw 27 april 2015: Sociale robots maken fiks deel overheid overbodig

Kritisch interview door hoofdredacteur Eric de Kluis van Binnenlands Bestuur met futurist Marcel Bullinga over de toekomstvoorspelling die Bullinga in 2005 maakte in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, samen met 2 andere visionairs: Beleef de onzichtbare overheid in 2015. Zij is kleiner maar krachtiger en produceert met de helft minder mensen 2 keer zoveel, 4 keer zo goed (PDF). Oordeel zelf: klopten Bullinga’s voorspellingen? Een paar van Bullinga’s nieuwe voorspellingen over de overheid in 2025: “Een gerobotiseerde overheid opereert niet minder persoonlijk” – “De ambtenaar van de toekomst is een robot” – “Ik daag iedereen uit zijn baan onder de loep te nemen”.
Zie ook:

Verhef het volk! Met robots in plaats van boeken – in Biebplaza

Geplaatst op: 14 april 2015 door Futurecheck (Marcel Bullinga) in Blog
Tags:

20150414-verhef-het-volk-bullinga-biebplazaVerhef het volk! Met robots in plaats van boeken, met mediacoaches en een supergebouw (PDF). Uitsmijter door futurist Marcel Bullinga op congres #Biebplaza 14 april 2015

Reacties: “Marcel Bullinga gooit de knuppel in het hoenderhok als uitsmijter van de dag.” “Futurecheck smijt ff lekker uit”. “Ik heb om je gelachen.” “Marcel wenst ons een gebrek aan angst toe”. “Je slaagt erin humor te verbinden met inhoud”. “I am English and I  could only follow 40% of your presentation, but you were amazing”. “Marcel B. scheert als een superman over de zaal. Is het cabaratier, trendwatcher, voorspeller, alle 3?”Zie ook: “Bullinga bekeert Osse heidenen” in Brabants Dagblad 1995 en “Innoveren of het loodje leggen” in Bibliotheekblad 2015. Marcel Bullinga verzorgt de toekomsessies in de opleiding Mediacoach (NOMC.nl) van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij @AcadamieMM

Uber-Ambtenaar & Overheidsrobot: de Doe Het Zelf overheid in 2025

Geplaatst op: 10 april 2015 door Futurecheck (Marcel Bullinga) in Blog
Tags:,
Marcel Bullinga was slotspreker op het Binnenlands Bestuur-congres Eenheid in 3D op 22 april 2015. De titel van zijn presentatie: Uber-Ambtenaar & Overheidsrobot: de Doe Het Zelf overheid in 2025. Hij riep ter plekke Alex Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer uit tot “Uber-ambtenaar van het Jaar”. vanwege zijn moed de gebreken van zijn eigen organisatie openlijk ter discussie te stellen. Plus een paar futureproof banen  voor de Uber-ambtenaar: van subsidiesloper en ontregelaar tot stadsverbinder en lokaalgeldfacilitator. Staatssecretaris Mansveld van @Min_IenM komt ook in aanmerking voor Uber-Ambtenaar, voor haar versoepeling van de taxi-wetgeving.

“Genoten van leerzaam debat ‘digitaal ontschotten in sociaal domein’ met mooie uitsmijter over Uber-gemeente ” – “Dank voor je brandende betoog!” – : Futurist voorspelt ons de toekomst op het Summary op Slideshare

Robotica en duurzame inzetbaarheid? – in Human Resource Management Magazine 3/2015

Geplaatst op: 2 april 2015 door Futurecheck (Marcel Bullinga) in Blog
Tags:, ,

Dit artikel verscheen in Human Resource Management Magazine 3/2015 als bijlage in het Financieel Dagblad

Robotica en duurzame inzetbaarheid?

Vaak wordt er nog gesproken over angst voor robots, omdat ze binnen het werkveld veelal als bedreiging worden gezien in plaats van als hulpmiddel. Dit maakt het moeilijk te bepalen hoe robotica binnen het kader van duurzame inzetbaarheid past. Robotica en duurzame inzetbaarheid zijn echter wél compatibel. Marcel Bullinga geeft zijn visie op hoe robots de toekomst kunnen versterken.

47% Van alle banen verdwijnen in de wolk van robots, 3Dprinters en software en dat is maar goed ook, want daar zit onze toekomstige welvaart. Het gaat zowel om laag- als hoogopgeleide beroepen. Verdwijnende beroepen van nu zijn bijvoorbeeld: taxichauffeur, caissière, boekhouder, advocaat, fiscalist, hypotheekadviseur, belastingambtenaar.  Aankomende beroepen van de toekomst zijn: zonneboer, stadsboer, talentversneller, guldenbankier, nanotimmerman, superdokter. Kort door de bocht: mannenbanen zijn uit, vrouwenbanen zijn in.

Robots creëren ook banen, en dat is maar goed ook

In het kader van duurzame inzetbaarheid is het volgende gegeven interessant: Elke robotbaan creëert 3 menselijke banen. Omdat de robots ontworpen moeten worden, maar ook omdat ze outsourcing van productiewerk naar lage-lonen-landen stopzetten.

 


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.