Amsterdam, 9 mei 2014 Met trots presenteert de Nationale Academie voor Media en Maatschappij een tiental visionaire projecten voor futureproof onderwijs. Deze projecten zijn de resultaten van de eerste lichting van de opleiding tot Trendprofessional Onderwijs van trendwatcher Marcel Bullinga, waaraan professionals uit onderwijs en bibliotheek deelnamen (voorjaar 2014). De eindopdracht was: maak je school futureproof. Met de projecten en opleiding wil de Academie een concrete bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs.

Wat valt op in deze futureproof onderwijs projecten?

•             Geen eilanden, maar samenwerking. De nadruk op holistisch (geïntegreerd) onderwijs, in diverse soorten en smaken: samenwerking tussen docenten; samenwerking tussen school en bedrijven; samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs; samenwerking tussen bibliotheek en school; leerlingen die elkaar of de docenten wat leren (peer education). De school staat open voor de buitenwereld, zowel fysiek (van school naar education campus; het aloude Romeinse ideaal) als virtueel (Skype-lessen met het buitenland).

•             Variëteit aan werkvormen. Van een onderwijsmarkt met toekomstkraampjes tot gamend leren. Van kenniseiland tot Skills Plaza. Van zittend onderwijs tot lopend onderwijs.

•             Onderwijs voor hoogbegaafde VMBO-ers met autisme. Onderwijs op ieders eigen niveau is alleen maar mogelijk door gepersonaliseerd leren, met behulp van transparantie tools zoals track & trace systemen en learning analytics. Alleen zo kan iedere pupil op eigen niveau excelleren, los van de onderwijssoort. De toekomst is aan onderwijs voor hoogbegaafde VMBO-ers met autisme.

Reactie namens de Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Liesbeth Hop, directeur Nationale Academie voor Media & Maatschappij: “De onderwijsinspectie wil dat leerlingen met meer plezier naar de les gaan en de overheid wil een lerende economie. Beide doelen kunnen we bereiken door trends eindelijk eens toe te gaan passen in het onderwijs, of dat nu is “gamification” of “de leerling als inspiratiebron”.”

Marcel Bullinga, trendwatcher en docent: “De futureproof-projecten zijn belangrijk voor de personal branding van de docent maar ook voor de marketing van de school. Of als opstapje naar een excellente school. Een school kan innoveren door zich op te stellen als levend laboratorium. Om als land te innoveren, is de bouw van een ‘leer dashboard’ nodig. Dat vraagt om nationale actie.”

Overzicht futureproof onderwijs projecten op site Nationale Academie voor Media en Maatschappij