Futuroloog Marcel Bullinga werd geïnterviewd voor het onderzoek Toekomst van de financiele functie door bureau Berenschot. Hieronder zijn quotes:

Ontwikkelingen

Een andere maatschappelijke ontwikkeling is de opkomst van de deeleconomie, waarin privépersonen onderling, samen met bedrijven of bedrijven in samenwerking met elkaar vraag en aanbod direct bij elkaar brengen. Institutionele en traditionele tussenpersonen worden hierbij overbodig. Denk bijvoorbeeld aan het onderling lenen en huren van goederen via Peerby, zonder tussenkomst van een bouwmarkt, het huren van accommodatie via Airbnb zonder tussenkomst van een hotel, of het afnemen van een rit via Uber, zonder tussenkomst van een taxicentrale. Ander voorbeeld is het opwekken en herverdelen van energie in de wijk zelf en monumenten waar verschillende stichtingen eigenaar van zijn. Futuroloog Marcel Bullinga beaamt deze ontwikkeling en stelt ook dat burgers zichzelf gaan organiseren, misschien zelfs met lokaal geld. “Burgers gaan in groepen zelf taken oppakken en uitvoeren die eigenlijk zijn uitbesteed aan de overheid.” Denk aan crowdfunding waarbij burgers in elkaar investeren, zonder noodzaak voor subsidie of een lening. Blockchain kan ervoor zorgen dat partijen peer to peer zonder de overheid zaken kunnen regelen met elkaar. Er is immers in de vorm van de blockchain een onafhankelijke ‘trusted third party’.

Personeel / Waarde toevoegen aan technologie vereist andere vaardigheden

Het wordt door een toename van data, complexiteit en een veranderende rol in besluitvorming belangrijker om overzicht te kunnen houden en om hoofd- en bijzaken te kunnen scheiden. Daarnaast gaat het volgens futuroloog Marcel Bullinga veel meer om ‘zachte’ kerncompetenties (zie ook het onderzoek door Hays onder 400 finance professionals gebaseerd op de toekomstvisie van Bullinga: http://futurecheck.nl/de-cfo-van-de-toekomst-kijkt-holistisch-naar-finance/). Sociale vaardigheden en het werkelijk begrijpen van de operatie zijn nodig om een goed sparringpartner te kunnen worden van de lijn – en hen écht te helpen bij besluitvorming vanuit een coachende en adviserende rol. De medewerker moet zichzelf ook continu willen verbeteren en willen bijleren.