Futurist Marcel Bullinga schreef de toekomstvisie voor een grootschalig onderzoek van recruiting bureau Hays: “Baan van de toekomst. De financiële sector in 2030”. Uit zijn toekomstvisie destilleerde Hays vragen die werden voorgelegd aan de financiële wereld. De resultaten zijn fascinerend… Marcel besprak ze in zijn keynote en masterclass op de Hypovak 31 mei 2016.
Hhays-infographic-0
ays grootschalige onderzoek heet Baan van de Toekomst – De financiële sector in 2030; zie ook het persbericht
De basis voor het onderzoek werd gelegd door futuroloog Marcel Bullinga. Hij maakte een toekomstschets waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de komende vijftien jaar worden besproken. Aan de hand van de toekomstschets heeft Hayes een serie stellingen geformuleerd die zijn voorgelegd aan specialisten, werkzaam in de financiële sector. Zij hebben vervolgens hun mening gegeven over de stellingen.

In het rapport zijn diepte-interviews opgenomen die Hays hield met financiële professionals die op hoog niveau actief zijn in de sector. Tot slot komen de Hays experts aan het woord. Dit rapport is bedoeld om te informeren en te inspireren. We hopen dan ook van harte dat het gespreksstof oplevert voor werkgevers en werknemers bij de talloze financiële instellingen en organisaties in ons land. Aan dit onderzoek deden ruim 800 financiële professionals mee. De resultaten zijn gebaseerd op bijna 400 volledig ingevulde vragenlijsten

hays-infographic-2