De Battle van Bodegraven-Reeuwijk was een brainstorm over de toekomst van wonen in Bodegraven-Reeuwijk die ik leidde en presenteerde. Drie deskundigen verdedigden 3 totaal verschillende scenario’s in de vorm van een Battle, waarna ik ze aan de tand voelde en de zaal aan het woord liet. Rustig & Groen; Dynamisch; Duurzaam en Efficiënt. Een brainstorm uit het boekje met betrokken, deskundige en vrolijke bewoners en ambtenaren. Er werd gelachen! Geen luchtfietserij maar ingebed in de politieke besluitvorming.

Hier het prachtige beeldverslag (PDF) en hier de beleidsaanbeveling die op 23-01-2018 werd aangeboden aan de gemeenteraad: Aanbiedingsnotitie aan de gemeenteraad. Uit de tekst:

 

“Op 28 november 2017 was de bijeenkomst “De Battle van Bodegraven-Reeuwijk” over de toekomst van wonen in Bodegraven-Reeuwijk. Aan de hand van drie toekomstscenario’s en een inspirerende presentatie door futuroloog Marcel Bullinga is gesproken over de toekomst van wonen in Bodegraven-Reeuwijk. Zie het beeldverslag van de avond. […] [Er] zijn trends, ontwikkelingen en innovaties waar te nemen en te verwachten die van invloed zullen zijn op het wonen, het werken en het leven in en rond de dorpen. Marcel Bullinga benoemde zaken zoals einde aan inkomensgroei; toenemend aantal coöperatieve verbanden; lagere energiekosten; zelfvoorzienende huizen van de toekomst met veel slimmigheden; zelfrijdende auto’s; tiny houses en communities. Zie daarvoor ook het beeldverslag. Ten derde vragen naast het wonen, ook werken, economie, toerisme & recreatie, leven en zorg & welzijn om een duurzame en bestendige werkwijze. We moeten daarbij niet alleen kijken naar het hier en nu, maar ook naar de nabije toekomst, rekening houdend met de hiervoor gesignaleerde trends, ontwikkelingen en innovaties.”