Futurist Marcel Bullinga werkte mee aan een toekomstonderzoek door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij besefte dat de missie van BZK niet meer van deze tijd is en herformuleerde hem naar het futureproof “Doe Het Zelf burgers en de Uber Overheid”. Hij presenteerde de hernieuwde missie op de Leveranciersdag van het Rijk eind 2015 en op het congres Medezeggenschap op het ministerie van Binnenlandse Zaken 4 oktober 2016. 

tweet-missie-minbzk-doehetzelfburgersDe missie van @MinBZK anno nu…

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

De futureproof missie van @MinBZK 2.0

  • BZK faciliteert Doe Het Zelf democratie & burgerschap door coöperaties van burgers en professionals te ondersteunen en de tools te bouwen die dat mogelijk maken.
  • BZK bouwt 1 overheid met 1 gezicht (1 miljoen loketten overal) en 1 digitale infrastructuur, inclusief een persoonlijk burgerdashboard met alle identiteiten van de burger en al diens transacties met de overheid. In dat dashboard worden slimme, gekoppelde waardedocumenten gebruikt die fraude onmogelijk maken. BZK maakt stemmen op afstand, een burgerbegroting en belastingstemmen mogelijk.
  • BZK is een exponentiële hightech organisatie die een maximaal bereik haalt met minimale inzet van mensen en maximale inzet van technologie (robots, drones, 3dprinters, bigdata, apps, software, platformen etc.).
  • BZK werkt met freelance werkers die in zelfsturende teams kunnen functioneren. BZK stoot eigen overheidskantoren af en maakt gebruik van coworkspaces.
  • BZK is in haar bedrijfsvoering en inkoop 100% transparant, open source, opendata, innovatief en duurzaam. Om vendor lockin te bestrijden op het gebied van software en algoritmes moet de overheid fundamenteel van rol veranderen (en dus ook van machtspositie). Van inkoper en afnemer naar eigenaarschap.
  • BZK verstrekt nooit subsidies aan consumenten.
  • BZK maakt zelfvoorzienende huizen mogelijk in smart cities die levensloopbestendigheid combineren met energie-autonomie.
  • BZK zorgt voor 100% handhaving (dus niet langer steekproefgewijs) met als trefwoorden: preventieve handhaving; Doe Het Zelf handhaving, softwarematige handhaving. BZK zet regelgeving standaard om in software. BZK stopt met de huidige privacy wetgeving en gaat over tot het bouwen van open source privacy algoritmes (“privacy by design”, “privacy before design”).
  • BZK bouwt een platform waarin alle wetgeving transparant en preventief op kwaliteit en tegenstrijdigheden wordt getoetst door de input van burgers en bedrijven.

Futurist Marcel Bullinga is keynote spreker en dagvoorzitter. Hij is dol op robots maar ook bang dat ze zijn baan overnemen. Als trouw belastingbetaler houdt hij van een betaalbare overheid die teruggaat naar zijn coöperatieve wortels. Zie futurecheck.nl/tag/overheid, met name het interview in Binnenlands Bestuur Op naar de Uber-gemeente