De robots komen! Werken aan je toekomst – interview in Ziggo Nieuwsbrief

Werken aan je toekomst

Heb je als ZZP’er genoeg werk? Denk dan maar niet dat je rustig achterover kunt leunen, want misschien ben je over 10 jaar wel uitgerangeerd. Mede door nieuwe technologie die ons werk uit handen neemt, verdwijnt de komende jaren bijna de helft van de huidige beroepen. Volgens trendwatcher Marcel Bullinga van Futurecheck moeten zeker ZZP’ers zich daarom blijven oriënteren op trends, en nieuwsgierig blijven naar andere werkvelden.

De robots komen!

De opkomende robottechnologie is een voorbeeld van toekomstige ontwikkelingen die bedreigend zijn voor ZZP’ers in bepaalde vakgebieden, maar ook kansen bieden. Volgens Bullinga is het niet alleen administratief werk of gevaarlijk werk, maar ook slimme arbeid dat in de toekomst zal worden overgenomen door robots: “Het begrip robots moet je breder zien, als hulpje dat ons bij veel verschillende taken kan ondersteunen. Ook een 3D-printer of een drone is een robot, net zoals ons huis en auto dat kunnen zijn. Dit soort ontwikkelingen maakt het zeker voor ZZP’ers belangrijk om zich goed te oriënteren op zaken als opleidingen. Door een verkeerde keuze val je in de toekomst zomaar buiten de boot.”

Weg uit underdogpositie

Belangrijk is volgens Marcel Bullinga ook het feit dat we in toenemende mate in een virtuele maatschappij leven, waarin het verschil tussen online en offline vervaagt. Daarbij vervagen de (handels)grenzen steeds meer, wat een groeiende concurrentie tussen verschillende soorten leveranciers met zich meebrengt. “Waar je als freelancer of ZZP’er voorheen alleen te maken had met regionale concurrentie, moet je daar in de toekomst misschien wel opboksen tegen concurrenten uit de hele wereld”, aldus Marcel. “ZZP’ers moeten ook weg uit de underdogpositie waarin ze nu vaak zitten. Weg met dat Calimero-gedrag! Het besef dat de ZZP-economie het boegbeeld is voor de toekomst, is er nog te weinig. Mede daarom zie ik grote mogelijkheden voor gestructureerde vormen van samenwerking tussen ZZP’ers, bijvoorbeeld in een coöperatie. Ook zaken als pensioenen en verzekeringen kun je op die manier makkelijker collectief regelen.”

Met bijvoorbeeld deze 5 banen ben je volgens trendwatcher Marcel Bullinga future-proof:

Robotcoach

Het toenemende gebruik van robots vraagt op termijn om een robotcoach, die zich met name richt op het psychologische aspect van werken in een gerobotiseerde omgeving. Zo kan de robotcoach gemengde werkomgevingen – met mensen en robots – in goede banen leiden. Dat is met name belangrijk om de acceptatie van werken met robots te vergroten.

Zonneboer

Jaarlijks importeren EU-landen gezamenlijk voor een bedrag van 200 miljard euro aan energie. Een van de gevolgen daarvan is dat we langzaam maar zeker structureel verarmen. Elke stap in de richting van Doe Het Zelf energie – word je eigen energieleverancier met lokale en duurzame energiebronnen – draagt dan ook bij aan het behoud van onze welvaart.

Mediacoach

De mediacoach kent alle ins en outs van de virtuele wereld en biedt oplossingen voor bedreigingen als cyberpesten en beeldschermverslaving. Hij of zij kan ook een brug vormen tussen boekhandel, bibliotheek, school, Fablab en theater – een mooi voorbeeld van in elkaar schuivende werkvelden. Een variant hierop is de stiltecoach, die mensen kan leren om een balans te vinden tussen online en offline zijn.

Nano timmerman

Een belangrijke ontwikkeling is de terugkeer van oude ambachten, maar dan in een eigentijds jasje. De nano timmerman gebruikt 3D-printers en robots om meubels op maat te maken van hoge kwaliteit tegen lage kosten. Van ‘gewone’ professional wordt hij een soort superprofessional. Terug naar de jaren ’50, maar dan hightech.

Trust Organizer

De oude economie met zijn onzekere pensioenen en almaar oplopende zorgkosten vraagt om nieuwe vormen van vertrouwen. Dat biedt kansen voor kleine, zelfregulerende gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld een broodfonds of werknemersbedrijf. De Trust Organizer is een professional die dit soort initiatieven opstart of begeleidt.

(Fotocredits: Alex Dokter / Fotostudioalkmaar.nl)