Dit artikel verscheen in Zorginstellingen Magazine augustus 2017

Robots gaan een groot deel van ons werk overnemen, denkt trendwatcher Marcel Bullinga. Sommige facilitaire beroepen zullen dus verdwijnen. En dat is helemaal niet erg, want “doe dingen die robots niet kunnen.”

Dat zegt Bullinga in een interview met Visie op morgen van dienstleverancier ISS.

Sensortechnieken helpen een gebouw zelf nadenken

“De toekomst van de facilitaire branche is onderhevig aan precies dezelfde trends als alle branches: we printen in 3D, we weten alles en we kunnen daardoor heel veel zelf, waar we nu nog professionals voor nodig hebben. Die drie trends en de robotisering die daarmee samenhangt, bepalen de komende tien tot vijftien jaar hoe we ons organiseren en hoe we produceren”, aldus de trendwatcher.

Hij somt een aantal voorbeelden op. “Gebouwen worden levende wezens afgestemd op de gebruikers en het gebruik, functies van gebouwen en ruimten daarbinnen worden flexibeler. Bedrijven gaan hun gebouw delen met elkaar en hun omgeving. Tegelijk gaan sensortechnieken ervoor zorgen dat een gebouw veel meer zelf gaat nadenken.”

Misschien gaat een robot zelfstandig kleine beslissingen nemen

En dat heeft gevolgen voor mensen die in die gebouwen werken. Routinematige, uitvoerende werkzaamheden – baliewerkzaamheden – worden over vijftien jaar niet meer door mensen gedaan, denkt hij. Robots kunnen over vijftien jaar dit overnemen en misschien zelfs zelfstandig kleine beslissingen nemen.

“Een welkomstbalie is in principe overbodig en het is een financiële afweging of je die vanwege het menselijke aspect toch wilt handhaven. Het is de vraag of je dat menselijke aspect op die plek en dat moment wilt inzetten”, vertelt Bullinga. “Je kunt het misschien ook op andere plekken of momenten integreren. Misschien is het wel fijn om de koffieautomaat weer te vervangen voor een koffiedame.”

Zorg dat je dingen gaat doen die robots niet kunnen

Maar wat betekenen die ontwikkelingen voor het facilitaire beroep? “Besef dat beroepen weliswaar verdwijnen, maar dat je ze ook futureproof kunt maken. Ga dingen doen die robots niet kunnen: creatief zijn, onderhandelen, leidinggeven, innoveren. Als die aspecten belangrijker worden in het werk van een schoonmaker of baliemedewerker, dan neemt daarmee de kans flink toe dat dat beroep blijft bestaan. Maar beroepen veranderen hoe dan ook.”