20161116-vastgoedjournaal-taxateur-toekomst-bullinga-kop 20161116-vastgoedjournaal-taxateur-toekomst-bullinga-foto“Heeft de woningtaxateur nog toekomst?”  in: Vastgoed Actueel november 2016. Hier het volledige artikel in PDF

Caissières worden ingehaald door de zelfscanner en taxichauffeurs binnenkort door de zelfrijdende auto. Hoe zit dat met taxateurs? Kunnen zij in de toekomst worden vervangen door de computer? Of blijft de menselijke factor altijd van belang? Een rondje langs verschillende deskundigen: taxateurs en een futurist.

Marcel Bullinga’s omschrijving van de ” taxateur van de toekomst” haalde het artikel niet wegens ruimtegebrek. Het is een omschrijving na lezing van de tekst van de andere geïnterviewden uit taxatieland, die er (onterecht) van uitgaan dat robots geen maatwerk kunnen leveren. “De taxateur van de toekomst is een drone die binnen- en buitenkant van het gebouw realtime inspecteert en interpreteert, en deze data vervolgens combineert met alle bestaande sociaal-economische data die op het gebouw betrekking hebben. Zowel harde feiten, zoals eigendom, als speculatieve feiten, zoals toekomstige ontwikkelingen in de wijk. Puur maatwerk dus, zowel binnen als buiten. De menselijke taxateur, die de drone erop uit stuurt, zit dan in een soort cockpit en geef alleen nog maar zijn fiat aan het resultaat. Maar de consument zal op een gegeven moment ook aan die laatste stap van menselijke tussenkomst geen behoefte meer hebben. Die stuurt de drone er zelf op uit… Dat is de essentie van de amateureconomie die zich in de toekomst ontwikkelt als gevolg van de robots.”

 

Hieronder het deel-interview met futurist Marcel Bullinga in Vastgoed Journaal:

Woningtaxateurs móeten innoveren om bestaansrecht te houden. Dat was kort samengevat de boodschap die Marcel de Boer, directeur van Troostwijk Taxaties en voorzitter van NVM Business’, onlangs verkondigde op het online medium Vastgoed Journaal. “Woningtaxaties zijn een homogeen product. Een groot deel van de risico’s is op basis van data goed te duiden. En dan is er helemaal geen behoefte meer aan het persoonlijke oordeel van een taxateur’, zei hij op het online nieuwsmedium Vastgoed Journaal.

Trendwatcher en futurist Marcel Bullinga sluit zich daar volledig bij aan. ‘De robots – een containerbegrip voor alle vormen van kunstmatige intelligentie – nemen alle beroepen over waar het gaat om het verzamelen van en schuiven met bestaande gegevens. Dat geldt bij uitstek ook voor taxateurs. Als alle gegevens over een woning bekend zijn – oppervlakte, woningtype, locatie – kan een appje uitstekend de waarde berekenen.’

Routinematig

Hoe dan gaat de aard van het taxateurswerk veranderen, daar zijn alle deskundigen het wel over eens. Van der Heijden: ‘Veel taxatiewerk dat nu handmatig wordt gedaan, zal verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van de juiste referentietransacties. De computer kan ook bekijken voor welke prijs vergelijkbare woningen zijn verkocht en de verschillen corrigeren.’

Bullinga adviseert alle taxateurs om al hun verschillende taken precies te inventariseren. ‘Alle routinematige en administratieve taken zullen verdwijnen. Alleen het gedeelte van het werk dat creativiteit en flexibiliteit vraagt, blijft over.’

Bullinga: ‘Hoeveel taxateurs precies brodeloos zullen worden, valt moeilijk te zeggen, maar taxateurs die nu 70 procent van hun werktijd routinematig werk doen, krijgen het moeilijk. Dat is overigens niet iets om je voor te schamen, want dit geldt voor heel veel beroepen. Secretaresses, boekhouders, belastingadviseurs….’

Duurzaamheid en Internet of Things

Eén ding is zeker: taxateurs kunnen niet achteroverleunen. Bullinga: ‘Ik adviseur taxateurs om de robot te omarmen. Word een superprofessional, gebruik de robot om je arbeidsproductiviteit te verhogen en richt je op die economische activiteiten waar de mens een meerwaarde biedt.’ Volgens Marcel de Boer van Troostwijk Taxaties biedt vooral duurzaamheid kansen aan de beroepsgroep: niet alleen meer kijken naar het aantal vierkante meters en de locatie, maar naar de hele levenscyclus en de energieperformance van een gebouw. ‘De gebouwde omgeving is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot, dus aandacht voor duurzaamheid in taxaties is noodzakelijk. Maar of hierin een gouden toekomst voor alle taxateurs ligt, betwijfel ik’, zegt Francke.

Bullinga ziet duurzaamheid wel als een interessant nieuw werkveld. ‘We krijgen te maken met een explosie van nieuwe energievormen. Over een paar jaar worden woningen met een energierekening niet meer verkocht, bij wijze van spreken. Omdat duurzaamheid een onontgonnen gebied is dat abstract en innovatief denken vraagt, kan de mens hier zijn meerwaarde bewijzen. Hetzelfde geldt voor de op afstand bestuurbare woning – de tweede grote ontwikkeling in de vastgoedsector. Maar bedenk wel: niet alle taxateurs kunnen zich onderscheiden op deze twee gebieden. De technologische ontwikkelingen gaan zoveel sneller dan vroeger: zodra het routinematig wordt, kunnen de robots het ook. Je zult dus steeds een stap vooruit moeten denken.’