NRC

 

Reactie door futurist Marcel Bullinga dd. 25 maart 2009 op het artikel van Merkel & Balkenende “Op naar duurzame globalisering” in NRC 18 maart 2009.
Ik ben buitengewoon blij met de richting die het duo Merkel & Balkenende wil inslaan. Het is namelijk van een ongelooflijk strategisch belang voor de toekomst van Nederland dat nu het woord “duurzaam”, en dus niet een ander woord, de discussie bepaalt.
Duurzaam geldt niet overigens alleen voor de energievoorziening en voor produktieprocessen, maar ook voor de sociale zekerheid; die is in (West)Europa volgens de CIA-futurereports, onhoudbaar. De rol van Westerse overheden die handelen naar het uitgangspunt van dat “Handvest voor Duurzaam Economisch Handelen” is om de markt te versnellen. Fiscaal en emotioneel moeten we vergroenen.
Er zijn 3 redenen waarom het ons ook echt gaat lukken om in 2020 een duurzame economie te hebben — mits we er 2 vergezichten aan koppelen.
Op naar een nieuwe Gouden Eeuw, Beste Nederlanders! Lees Meer