Marcel Bullinga gaf een presentatie in de gemeente Krimpenerwaard over de toekomst van vrijwilligerswerk op 7 december 2017. Ziehier het video-interview door RTV Krimpenerwaard en Marcel’s presentatie (summary in PDF) Van Seniorenstad in 2050 tot zelfrijdend OV en schoonmaakrobotzwermen. De plaatselijke harmonie is je sociaal kapitaal. Koester wat je hebt. Lang leve de krimp!

Marcel’s voorspellingen:
1] Vrijwilligerswerk is er om te blijven. Het is het meest waardevolle sociaal kapitaal van een gemeenschap.
2] Vrijwilligerswerk wordt economisch waardevoller door de vorming van coöperaties op allerlei gebied
3] Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd door lokale munten
4] Vrijwilligerswerk zal vaker door bedrijven worden ingebed in hun corebusiness.
5] We krijgen robot vrijwilligers – alhoewel deze laatste voorspelling niet echt aansloeg bij de maar liefst 80 (!) verenigingen in de zaal 🙂