futurecheck-marcelbullinga-fotos-door-alex-dokter-fotostudioalkmaar-nl-robot-3humberto schwab

U kunt niet de toekomst voorspellen, maar wilt u wel proberen die te maken? Wilt u een futureproof organisatie,  met een exponentiële werkwijze – een die niet behoort tot de 47% verdwijnende beroepen? Neem met uw hele team deel aan deze tweedaagse in-company Masterclass geleid door filosoof Humberto Schwab en futurist Marcel Bullinga. Leer hoe u uw organisatiewaarden kunt combineren met de toekomst, en sluit af met uw eigen futureproof project.

Organisaties lijden – volgens een studie van PriceWaterhouseCoopers – aan de volgende gebreken:

– er is geen coherent verhaal;

– er is geen focus op de uitvoering van de strategie;

– sommige onderdelen onderschrijven de missie niet;

– de strategie is niet krachtig genoeg en geeft niet de unieke capaciteit weer,;

– de organisatie vraagt de mensen om met teveel anderen aan teveel zaken te werken;

– de strategie is niet helder genoeg nog voor medewerkers nog voor klanten;

– de strategie motiveert te weinig.

Juist voor een onzekere toekomst is een helder en eenduidig concept het begin van alles. Motivatie komt uit een sterke missie zowel intern als extern, een missie die voelbaar is in de haarvaten van de organisatie. Hoe kan je je organisatie voorbereiden op de toekomst?

– een krachtige missie (waarom bestaan wij?);

– een reflectie op je verleden en heden (wat is onze unieke kracht?);

– analyse van vooronderstellingen (waarom denken en doen we zus of zo?);

– het juiste talent op de juiste plek;

– een goed verhaal voor de toekomst.

Socratic Design levert dit om een paar redenen.

1 In socratische dialogen laten we vastgeroeste gedachten patronen en verslavende redeneerschema´s achter ons, we elimineren contraproductieve vooronderstellingen en brengen de groep van het exploitatie niveau naar het exploratie niveau. Discussie draait je vaak verder de put in, Socratische dialogen tillen het team juist op.

2 Er ontstaat inzicht dat mensen maar ook dingen en omgevingen vol zitten met vooronderstellingen, alleen met praktisch filosofisch inzicht kunnen we deze ontrafelen en nieuwe maken. Ook ons denken zit vol met filosofische uitgangspunten die voor de toekomst NIET vruchtbaar zijn. Filosofie beschikt over alle mogelijke nieuwe vooronderstellingen, zowel voor mensen, dingen als omgevingen.

3 Socratic design kan nieuwe verhalen maken op grond van deze reflecties: een toekomstscenario dat niet alleen de geijkte elementen bevat zoals procedures, organisatiestructuur, taken en communicatie; maar juist ook de hart van de zaak: motivatie, waarden en rituelen, mind-sets and networks (hoe verbinden ze zich).

Door de krachtige waarden basis kan ook een sterke morele binding met klanten worden gevormd. Marketing is niet langer het toverwoord, het gaat om identity. Juist een krachtige missie en waarden horizon geeft klanten en gebruikers een motivatie om hun identiteit te borgen bij deze club.

Om te weten wat de menselijke behoefte is, doen we ook deep dives in de aard van de mens. De mens is niet alleen een denkend wezen. De mens heeft logica, zoekt liefde en is gericht op survival, op onsterfelijkheid op reproductie. Een goede waarden fundering maakt de gebruiker of de klant deel van je gemeenschap. Maar je moet wel eerst jouw mens opvatting expliciteren! Pas dan is het mogelijk om die te combineren met de belangrijkste trends en zo je eigen wenselijke toekomst te organiseren – het futureproof project.  Ook robots kunnen we zo een plaats geven in het scenario.

Details Masterclass

De Socratische Futureproof Design Masterclass duurt twee dagen (kan korter maar ook langer). Hij vindt plaats op een locatie in Nederland of in Spanje, naar keuze met volledige verzorging en overnachting. In het Nederlands of in het Engels. Er kunnen maximaal 24 mensen deelnemen aan de workshop en minimaal 6. De deelnemers vertegenwoordigen een dwarsdoorsnede  of juist een homogeen deel van de organisatie. Beide is mogelijk. Er is een online voorbereiding en de deelnemers bereiden een toekomstverhaal voor.

De Masterclass kent doorgaans de volgende fasen:

  • Burning questions van de groep.  Verhalen uitwisselen en trends bepalen. Grootste dilemma’s identificeren. Appreciative Inquiry (best experiences). Waarden creatie
  • Socratische gesprekken. Concepten en modellen uitdiepen. Coherentie en consistentie. Nieuwe vooronderstellingen
  • Scenario´s ontwerpen. Drama, verhaal, video, simulatie, app, social media tool. Producten en diensten in de Scenario´s ontwerpen
  • Wind tunneling: hoe houdt het business model zich in de verschillende scenario´s? Waarden testing: hoe verhouden ze zich tot de missie en visie?
  • Strategie bepalen. Organisatie ontwerpen ( procedures, vocabulaire, communicatie etc.) Road mapping. Communicatietraject ontwerpen. Scenario´s als in company communicatietool voor de missie
  • Presentatie van het Futureproof project
  • Sluiting met informeel contract

Wat bereikt u? Waarmee gaat u naar huis?

  • Teamleden die weer in contact komen met zichzelf en met de ander op een diep niveau van persoonlijke groei. Motivatie in de groep die vorm krijgt in een gezamenlijk doel
  • Explicitering van de tacit knowledge in de organisatie. Slopen van bureaucratische barrières en regelfetisjisme. Creëren van een gezamenlijke taal. Mobiliserende communicatie
  • Drie aantrekkelijke scenario´s die in beeldtaal de innovatie mogelijkheden en -dilemma´s schetsen plus de uitdagingen voor de organisatie en een nieuw business model. Dit is het futureproof project.

Kosten van de Masterclass

Na een voorgesprek – fysiek of via Skype – met Humberto Schwab en Marcel Bullinga krijgt u een offerte op maat. Prijs is afhankelijk van lokatie, aantal deelnemers, workshop duur en particuliere wensen. Prijs varieert van minimaal 15.000 tot 40.000 euro.

Neem rechtstreeks contact op:

Humberto Schwab email: mail@humbertoschwab.net of mobiel: 00-34-6-10654109

Marcel Bullinga email: info@futurecheck.nl of mobiel: 00-31-6-29552946

Wie zijn wij?

Filosoof Humberto Schwab heeft in 20 jaar tijd talloze socratische sessies heeft gedaan met nationale en internationale bedrijven. Zie zijn website. Futurist en trendwatcher Marcel Bullinga  heeft in 20 jaar tijd honderden presentaties gedaan over de toekomst en innovatie voor gerenommeerde opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Zijn specialiteit is de toekomst van werk – onderwijs – overheid, maar ook zorg, mobiliteit en energie. Robots en duurzaamheid altijd inbegrepen. Zie zijn website en zijn CV, zijn interview met Singulariy Hub en met PEW Research, The Gurus speak – digital life in 2025