20151217-rabobankwijzer-column-bullinga-brein

“Er ontwikkelt zich een mondiaal superbrein” -column door Marcel Bullinga in magazine RabobankWijzer winter 2015

Laatst gaf ik een presentatie voor een lokale Rabobank. U kent het wel, broeierig lokaaltje, bosbessenmuffins, veel fris spawater, slecht geluid en hartelijke mensen – heerlijk. Het ging over robots, natuurlijk, maar ook over idealen. Ik haalde de oprichter van de Rabo erbij. Geweldige man die Raiffeissen. Als hij nu de oprichter was geweest van een financiële startup zou ik hem geliked hebben op twitter. Een baron die niet ging voor het grote geld maar de verpauperde boeren in zijn dorp vooruit wilde helpen. De banken van destijds waren daarin niet geïnteresseerd. Eerst deed hij aan liefdadigheid maar hij kwam er al snel achter dat investeringshulp slimmer was. Dat maakt mensen namelijk zelfredzaam in plaats van afhankelijk. Hij zamelde ieders spaargeld in en begon een coöperatie. Ik vermoed dat hij nu een cooperatie van robots zou zijn begonnen…

Ook robots maken mensen zelfdredzaam: ze stellen amateurs in staat veel meer dingenz elf te doen. We hebben al van alles, van de simpele strandschoonmaakrobot tot de kerncentraleonderzoekrobot en de bejaardenknuffelrobot. De robot met de persoonlijkheid van uw dode moeder zit eraan te komen. Interessanter zijn de robots die zich vermommen: uw huis, uw auto, de rolstoel, alles om u heen. Die gaan fungeren als een soort beschermengel. Daarnaast doen robots werk waarvoor geen mensenhanden beschikbaar zijn. Hulpjes die van een gewone professional een superprofessional maken. Zoals de verpleegkundige die alle namen en medicaties van dertig demente bejaarden niet uit zijn hoofd hoeft te leren, maar ze in zijn contaclens kan aflezen, en die een zwerm van sociale til- en liftrobots rond commandeert.

Robots vormen samen met 3D-printers, drones en apps een mondiaal superbrein dat zich nu ontwikkelt. Dat superbrein gaat de komende tien à vijftien jaar veel beroepen overbodig maken. Verdwijnbanen,zeg maar, zoals de boekhouder en de cameraman. Onderzoek van Oxford University acht 47 procent van alle beroepen in de gevarenzone. Van de andere kant faciliteert dat superbein ook een amateur-economie, een economie van krachtige leken, een soort superprofessionals.  Robots maken mensen dus zelfredzaam: ze stellen amateurs in staat om veel meer dingen zelf te doen. Robots maken ons niet overbodig. Wel is de kans groot dat uw (klein)kinderen op dit moment leren voor een baan die nu nog niet bestaat.

Marcel Bullinga @futurecheck is futurist en keynote spreker