Ik was voor de verandering eens als bezoeker – niet als spreker – aanwezig op een debat. En wel over de de euro. In het prachtige @De_Zwijger, georganiseerd door @VPROTegenlicht op 20 september 2017. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Dit zijn mijn conclusies nadat ik alle tweets achteraf gelezen heb:

  • Een econoom kan een ontstellend gebrek aan kennis hebben over de eigen bedrijfstak en de toekomst van geld, en mag toch scenario’ s maken en presenteren op gezaghebbende bijeenkomsten;
  • Er zat evenveel kennis in de zaal als aan de tafel, en die kennis werd helaas niet benut tijdens of voorafgaand aan het debat;
  • De meeste economen praten vanuit het bestaande geldsysteem, en weigeren de systeemfouten, de perverse prikkels en de alternatieven te zien. Blijkbaar heb je daar buitenstaanders voor nodig. Maar de debat-organisatoren nodigen de buitenstaanders niet uit, alleen de gevestigde namen;
  • Mijn gok: steden met lokale munten zoals de Gooische Gulden, Friesche Duit en Brixton Pound hebben geïnvesteerd in een alternatief, en hebben daardoor een grotere kans om de naderende euro&schulden-crash te overleven. “Euro Only” steden gaan ten onder.

Observaties ter plekke

1] Boeiend, maar ook heel merkwaardig economendebat in @De_Zwijger @VPROTegenlicht op 20 september 2017. Veel voorondersteld & verzwegen. 10 observaties #tegenlicht

2] “We moeten meer uitgeven want dat is goed voor de economie” (consumeren is blijkbaar niet bedoeld voor ons eigen levensgeluk)

3] “Ons spaargeld is voor solidariteit met vreemde landen” (dat we er niet zelf over mogen beschikken is blijkbaar normaal)

4] “Voortbestaan euro is onvermijdelijk” (terwijl qua toekomst nagenoeg niets onvermijdelijk is)

5] Kern van het probleem wordt alleen aangestipt, nl. dat niet de overheid maar commerciële banken geld creëren

6] Kern van  het probleem niet genoemd, nl. dat het printen van geld door centrale banken de reële economie kapot maakt

7] Niet genoemd: vertrouwen burgers is verdampt omdat voornaamste financiële spelers voortdurend veroordeeld worden voor fraude

8] Niet genoemd: blockchain-belofte, nl. Bankieren zonder Banken & Bankiers. Robotbankiers alternatief voor menselijke bankiers

9] Het beleidsloze alternatief voor de euro, lokale munten die van onderop ontstaan, wordt genoemd maar direct gebagatelliseerd

10] Tja. Mijn toekomstvisie Finance 2030 zal vermoedelijk niet passen in dit debat onder economen…  http://futurecheck.nl/baan-toekomst-financiele-sector-2030/