Overal en altijd leren. Interview met futurist Marcel Bullinga in Limburgs Dagblad 27 oktober 2014 door Carola de Boer (PDF) Hier de online versie. Eerste artikel in een serie over het onderwijs in Limburg.

Bullinga’s adviezen voor leraren:

Versnel het onderwijs. Breng Google Glass, Oculus Rift en 3Dprinters de school in. Sluit samenwerkingsverbanden met bedrijven.

Maak kinderen mediawijs. Leer ze nu al offline te zijn. Creëer momenten van stilte, meditatie, yoga. Geen mobieltjes in de klas, alleen beeldschermen voor educatief gebruik.

Maak de school futureproof. Robots nemen 47% van onze banen over, dus een deel van het onderwijs wordt nutteloos. Laat jongeren en ouders zelf bedenken welk deel verdwijnt en wat blijft.

Omarm de nieuwe wereld. Lesgeven wordt presenteren. Hoe leuker je als docent het onderwijs maakt, hoe gemotiveerder de leerlingen worden.