In een toekomstsessie met teamchefs die ik leidde kwamen we erop uit dat in de toekomst enorm veel betere uitvoerings- en vertrouwensresultaten zijn te behalen. De politie als organisatie lijdt (net als alle andere organisaties!) onder het 19de eeuwse heden. Hoe maken we de poltie futureproof?

De vragen van de teamchecfs leidden tot de volgende 7 futureproof opties:

1. Gebruik blockchain voor korter en sneller beslissen (minder bureaucratie)
2. Zet actief in op virtuele werkgroepen
3. Zet actief in op robot handhaving en preventieve handhaving aan de bron.
4. Generatiekloof valt mee. Leiderschapskwaliteiten blijven dezelfde.
5. Zet actief in op zelfsturende teams
6. Houd scheiding kerk en staat in stand, absoluut geen religie bij de politie, het is een aanval op de democratie
7. Commerciele politie concurrent voor reguliere politie